Vọc Long Tửu
Bình Rượu 330ml ngâm thuốc bắc hạ thổ 3 năm
Vọc Long Tửu
Bình Rượu Trắng 500ml hạ thổ 3 năm
Rượu Đào Tiên
Bình Rượu 500ml